Modernizacja starego dachu pokrytego materiałami z azbestem

Płyty faliste z dodatkiem azbestu nadal spotyka się bardzo często w obiektach rolnych. Pokrycia te liczą już dekady i po tak długiej eksploatacji mogą ulegać początkowym stadiom erozji od czynników atmosferycznych. Erozja płyt azbestowych powoduje uwalnianie się włókien azbestu, które są niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Nie ma co ryzykować,** czas na nowy dach.**

Materiały budowlane z azbestem

Azbest jest surowcem zabronionym w produkcji wyrobów budowlanych od 2002 r. Jednakże nie odwracamy się plecami do skutków stosowania tych materiałów w przeszłości – radzimy sobie z nimi w sposób w pełni bezpieczny. W miarę postępów w nauce i kolejnych zmian w przepisach prawa, spółki grupy Etex podjęły szereg środków chroniących przed narażeniem na działanie składników materiałów budowlanych powyżej dopuszczalnych norm bezpieczeństwa. Ostatecznie nasze spółki zaprzestały bezwzględnie produkcji materiałów z azbestem na całym świecie. Oczywiście nie cofniemy czasu ani tego, co działo się pod wpływem wyrobów z azbestem zainstalowanych na obiektach w przeszłości. Jednakże na mocy polityki firmy zobowiązaliśmy wszystkie spółki grupy kapitałowej do pomocy poszkodowanym przez materiały z azbestem.

roof renovation

Po czym poznam, że mam płyty faliste z azbestem?

Jeśli pokrycie dachu zainstalowano przed 1993 r., najprawdopodobniej wykonano je z udziałem azbestu. Firma Eternit zaprzestała produkcji płyt falistych z azbestem w 1993 r. Jeśli nie wiesz, kiedy wykonano dach twojego obiektu, sprawdź, czy na płytach falistych nie ma znaków „NT” (ang. New Technology – nowy proces technologiczny). Znakowanie to powinno być na wierzchu płyty falistej, w miejscu, gdzie znajduje się wierzch ostatniej (szóstej) fali. Jeśli znakowanie jest widoczne na płycie, oznacza to, że wykonano ją z cementu z domieszką włókien syntetycznych, celulozy i innych dodatków bez azbestu. Jeśli nadal podejrzewasz, że płyty faliste na Twoim dachu mogą zawierać azbest, możesz zasięgnąć pomocy biegłego rzeczoznawcy budowlanego.

roof renovation

Czy mogę samodzielnie usunąć dach z płyt azbestowych?

Osobom prywatnym wolno samodzielnie usuwać płyty azbestowe z połaci dachowych nie większych niż 35 m² i pod warunkiem, że płyty są w dobrym stanie technicznym. Jednakże dopuszcza się to w ściśle określonych przypadkach. Skontaktuj się z władzami samorządowymi, aby ustalić, czy wolno Ci samodzielnie usunąć przekrycie dachu z płyt azbestowych. Przed usunięciem dachu z płyt azbestowych należy zgłosić zamiar przystąpienia do takich robót we właściwym urzędzie.

W przypadku dachów krytych płytami azbestowymi o łącznej powierzchni ponad 35 m² ich demontaż wolno powierzyć wyłącznie wykonawcy budowlanemu uprawnionemu zgodnie z art. 6 ust. 1 holenderskiego rozporządzenia o usuwaniu azbestowych materiałów budowlanych z 2005 r. Ust. 3 tego samego artykułu nakłada grzywnę na inwestora, który zleci usunięcie dachu z płyt azbestowych wykonawcy budowlanemu bez stosownego pozwolenia na takie roboty.

Jeśli musisz wejść na dach, zachowaj odpowiednią ostrożność. Prace na dachu najlepiej jest zlecić fachowcowi. Fachowcy zwykle doskonale wiedzą, jak wykonać je w bezpieczny sposób.

agri support

Masz inne pytania? Zachęcamy do kontaktu.

Szukasz pomocy?

Tu znajdziesz wszelkie niezbędne narzędzia, fachowe porady, a także dane do kontaktu z naszą firmą.