Inteligentne gospodarstwa: jak nowinki technologiczne podwyższają ich wydajność

Na świecie w sektorze rolniczym zachodzą gwałtowne zmiany. Obecnie technologie zwiększają produktywność w gospodarstwie rolnym. Zatem jak najlepiej skorzystać z najnowszych trendów w zakresie inteligentnego rolnictwa? Na szczęście pomoże w tym zaufany partner Eternit.

Co to są inteligentne gospodarstwa?

Ich koncepcja opiera się na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych poprawiających produkcję pod względem ilościowym i jakościowym, a także optymalizujących stosowanie nawozów, karmy, wody itd. Inteligentne rozwiązania kierują procesami na gospodarstwie na podstawie dowodów, a nie niejasnych przeczuć.

Podejmowanie właściwych decyzji

Na inteligentnych farmach plony, glebę, zwierzęta i środowisko monitorują czujniki i drony. Ich kamery gromadzą dane o wspomnianych aspektach, w tym temperaturze, świetle słonecznym i opadach atmosferycznych. Zebrane informacje są następnie przesyłane w czasie rzeczywistym na serwer za pośrednictwem sieci mobilnych lub LoRa.

Wszystkie dane są agregowane z użyciem oprogramowania diagnostycznego. Program ocenia sytuację całościowo i na podstawie zbiorczej wiedzy o rolnictwie sugeruje najskuteczniejsze podejście np. idealną porę siania lub zbierania plonów, dokładną ilość nawozu i nawodnienia itd.

Automatyczna pomocna dłoń

Kolejny element inteligentnego rolnictwa to automatyzacja i robotyka. Takie rozwiązania znacząco ułatwiają życie oraz zwiększają cykl produkcji zbiorów czy inwentarza żywego. Dzięki automatyzacji maleją koszty pracy, a zwiększa się dochodowość. To także rozwiązanie problemu niedoboru rąk do pracy w niektórych krajach.

Dobrze znane są automatyczne systemy dojenia. Oprócz tego dojące roboty można również zastosować do monitorowania stanu zdrowia krów. Można również automatyzować rutynowe zadania, takie jak karmienie, mycie czy strzyżenie owiec.

Istnieją także maszyny (roboty) autonomiczne wykonujące coraz większą liczbę zadań. Wystarczy pomyśleć o traktorach bezzałogowych. Dzięki temu ogranicza się również liczbę zagrożeń dla zdrowia kierowcy podczas oprysków, a maszyny w razie potrzeby mogą pracować zarówno w dzień, jak i w nocy. Roboty mogą wykonywać również prace ogrodnicze: przycinanie, pielenie, zbieranie owoców…

Rolnictwo wertykalne — zielone rozwiązanie na przyszłość?

Kolejny trend, który warto obserwować, to rolnictwo wertykalne. Pozwala na produkcję plonów w** niezwykle wydajny sposób**. Zamiast w glebie nasiona wysiewa się w substracie np. włóknach kokosowych na ustawionych na sobie półkach. Włókna kokosowe dobrze zatrzymują wilgoć i zapewniają korzystne warunki korzeniom roślin.

Ze względu na brak gleby składniki mineralne i inne dobroczynne substancje rozpuszczają się w automatycznym systemie nawadniania. W ten sposób rolnik może całkowicie kontrolować ilości składników i wody dodawanych do zbiorów. Całość niewchłoniętych składników odżywczych i wody można łatwo wykorzystać ponownie. Wszystko to sprawia, że rolnictwo wertykalne obniża koszty i chroni środowisko.

Według firmy Infarm, jednego z liderów rolnictwa wertykalnego, na jej gospodarstwach wertykalnych wykorzystuje się w porównaniu do rolnictwa tradycyjnego:

  • 75% mniej nawozów,
  • 95% mniej wody
  • 90% mniej przejazdów,
  • 99% mniej przestrzeni
  • brak pestycydów.

Warto polegać na zaufanych partnerach np. firmie Eternit

Eternit oferuje także rozwiązania zwiększające produktywność i pomagające we wprowadzaniu zmian w gospodarstwie. Oferujemy wachlarz produktów i zapewniamy pomoc w podejmowaniu decyzji korzystnych dla gospodarstwa:

  • oferujemy rozwiązania polepszające dobrostan zwierząt i tworzące najlepsze warunki dla produktów z upraw,
  • umieszczamy wszystkie informacje techniczne (rysunki, rozwiązania) w jednym miejscu,
  • prowadzimy konsultacje drogą elektroniczną.

Nasz zespół techników inżynierów przygotowuje** indywidualne oferty dopasowane do konkretnych potrzeb**. W ten sposób pomagamy w tworzeniu inteligentnych gospodarstw.

Szukasz pomocy?

Tu znajdziesz wszelkie niezbędne narzędzia, fachowe porady, a także dane do kontaktu z naszą firmą.