Waarom duurzaamheid zo belangrijk is voor landbouwers

Succes op lange termijn is alleen mogelijk als je zorg draagt voor je dieren en je land. Even belangrijk als de economische leefbaarheid van je landbouwbedrijf is je eigen welzijn en dat van de mensen met wie je samenwerkt. Alleen door maatschappelijk, economisch en ecologisch duurzaam te leven en te produceren draag je bij tot een betere toekomst voor jezelf en de volgende generaties.

Waarom duurzaamheid zo belangrijk is voor landbouwers

Verschillende aspecten van duurzaamheid

Duurzaamheid omvat veel meer dan de impact van je landbouwactiviteiten op het milieu. Er is ook zoiets als economische en maatschappelijke duurzaamheid. Je hebt een gezond bedrijfsmodel nodig, dat jezelf en de mensen met wie je samenwerkt een inkomen biedt.

Het bredere economische plaatje van je bedrijfsactiviteiten moet kloppen. Is dat niet het geval? Ga dan na hoe je de stap naar meer economische duurzaamheid kunt zetten, bijvoorbeeld door innovatie, meer efficiëntie en specialisatie, het ontwikkelen van niches, overschakeling op biolandbouw, minimumprijzen, rechtstreekse verkoop aan consumenten, enz. Zo maak je je landbouwbedrijf winstgevend en concurrerend, nu en in de toekomst. Verdient de landbouw als een van onze essentiële economische sectoren geen betere behandeling?

Bovendien mogen we de maatschappelijke rol van de sector niet onderschatten. Landbouw levert jou en je gezin niet alleen een inkomen op, maar voorziet de samenleving ook van voedsel en andere essentiële producten. Hele plattelandsgemeenschappen zijn er economisch afhankelijk van. Je vraagt je af hoe je die levensstijl intact kunt houden voor de volgende generaties.

Waarom duurzaamheid zo belangrijk is voor landbouwers

Landbouwers dragen bij tot een betere toekomst

Door de grote oppervlakte van landbouwgronden is de impact van deze sector op het milieu aanzienlijk. Ecologische duurzaamheid houdt enerzijds verplichtingen in, maar biedt je tegelijk ook kansen. Omdat je grote stukken land onder je hoede hebt, ben je als landbouwer een bondgenoot voor natuurbehoud en de strijd tegen klimaatverandering.

Met milieuvriendelijke landbouwpraktijken zorg je ervoor dat de bescherming van de planeet en voedselproductie hand in hand gaan. Je landbouwgronden kunnen immers de biodiversiteit bevorderen, de wateropname door de bodem reguleren en natuurlijke hulpbronnen beschermen. Dat is gunstig voor het milieu, maar ook voor je bedrijf, want als landbouwer onderga je als eerste de gevolgen van de klimaatverandering.

Draag je steentje bij met een aanpak die natuurbescherming en milieuvriendelijke landbouwpraktijken vooropstelt. Beperk bijvoorbeeld het gebruik van pesticiden, irrigatie en meststoffen. Of kies duurzame oplossingen voor je agrarische gebouwen.

Waarom duurzaamheid zo belangrijk is voor landbouwers

De invloed van distributie

Consumenten hechten steeds meer belang aan duurzame producten en het is dus goed om daar rekening mee te houden. Door producten te leveren die natuurlijk en milieuvriendelijk zijn of afkomstig van zorgzaam geteelde dieren, vergroot je je populariteit en dus ook je inkomen.

Veel landen kennen labels toe aan producten die duurzaam zijn of aan bedrijven met aandacht voor het dierenwelzijn (scharrelkippen, weidemelk, minimaal aantal m² per dier, fairtrade, enz.). Dergelijke keurmerken helpen consumenten om het juiste product te kiezen en sporen ze aan om verantwoorde keuzes te maken. Terwijl ze jou een betere prijs voor je producten opleveren.

Waarom duurzaamheid zo belangrijk is voor landbouwers

Eternit golfplaten dragen bij tot je duurzaamheid

Bepaalde landbouwmethodes helpen je om je bedrijf als duurzaam te bestempelen. Dierenwelzijn en milieuvriendelijke landbouwpraktijken blijven hoofdzaak, maar wist je dat ook je gebouwen bijdragen aan je (lage) ecologische voetafdruk? Eternit dakbedekkingsoplossingen zijn om meerdere redenen een logische en duurzame investering.

  • Eternit golfplaten worden geproduceerd met ingrediënten die hoofdzakelijk lokaal gewonnen worden.
  • Ze zijn dun en licht en leveren maximale prestaties met een minimale hoeveelheid grondstoffen.
  • Ze zijn een duurzame keuze omdat ze weinig onderhoud vragen en een lange levensduur hebben.
  • Eternit golfplaten worden zo bevestigd dat ze makkelijk te demonteren zijn en vezelcement is 100% recycleerbaar.

Duurzaamheid is niet nieuw voor Eternit. Het zit al meer dan 100 jaar in het DNA van vezelcement! Voor de productie van golfplaten in vezelcement leveren we extra groene inspanningen:

  • We beperken tijdens de productie het energie- en waterverbruik tot het strikte minimum.
  • We verminderen het productieafval en het restafval wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Ben je op zoek naar een dakbedekking die je landbouwbedrijf duurzamer maakt? Vraag dan vandaag nog een staal aan.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor deskundig advies voor jouw project.

Veelgestelde vragen

Op zoek naar meer informatie? Bekijk zeker hier onze Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen).